โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

Wednesday Morning

Wednesday Morning  และ การเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้าโรงเรียนของไทย  Cr. วนัย มีแก้ว

Wednesday Wednesday Wednesday Wednesday