โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ไทรอยด์ กับภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน วิธีตรวจหาและรักษาเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

ไทรอยด์

ไทรอยด์ กับภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน การรักษาสามารถทำได้โดยก … Read more