โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ การรักษาจะดำเนินการแบบผู้ป่วยนอกหร … Read more

โรงพยาบาล อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนใหม่ในการออกแบบสถาบันการแพทย์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลรูปแบบใหม่เ … Read more