โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

โรคกระดูกพรุน รายละเอียดการไหลเวียนและเนื้อร้ายของกระดูกปลอดเชื้อ

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน ครอบคลุมโรคกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาการทั่วไปคือกา … Read more