โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

บุหรี่ ปฏิกิริยาการเลิกบุหรี่รวมถึงโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการสูบบุหรี่

บุหรี่

บุหรี่ คุณไพลินและคุณบาส พบกันที่มหาวิทยาลัยหลังจากสำเร … Read more

สุขภาพ การเลิกดื่มแอลกอฮอล์และเนื้อสัตว์มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

สุขภาพ

สุขภาพ ความสนใจเป็นพิเศษต่อความจำเป็นในการเลิกดื่มแอลกอ … Read more