โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ร่างกาย และการกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หลักสำหรับการกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ร่างกาย การกระตุ้นกล้ามเนื้อการขาดกิจกรรมเป็นปัญหาสำหรั … Read more

แผนก ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับโซลูชันทางสถาปัตยกรรมและการวางแผน

แผนก

แผนก เลย์เอาต์และองค์ประกอบของหน่วยการทำงาน จะถูกกำหนดโ … Read more

โรงพยาบาล อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนใหม่ในการออกแบบสถาบันการแพทย์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลรูปแบบใหม่เ … Read more

ลำไส้ใหญ่ อธิบายสิ่งที่ต้องทำหลังจากการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หลังการผ่าตัดลดภาวะแ … Read more

สมองเสื่อม การทดสอบและอธิบายความแม่นยำการทดสอบภาวะสมองเสื่อม SAGE

สมองเสื่อม

สมองเสื่อม การทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับการ … Read more