โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

งูหลาม กับงูเหลือม ข้อแตกต่างและลักษณะของงูหลามแต่ละชนิด

งูหลาม

งูหลาม มีลักษณะคล้ายกับงูเหลือม เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ … Read more