โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

อวัยวะภายใน ของสัตว์สกปรกหรือไม่ และส่วนใดของวัวและแกะที่ไม่สามารถกินได้

อวัยวะภายใน

อวัยวะภายใน หรือเครื่องในสัตว์ การต้มตุ๋นเศษเนื้อวัว แก … Read more