โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ต่อมไร้ท่อ และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ต่อมไร้ท่อและรังไข่

ต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อ และเซลล์องคชาตเป็นอวัยวะที่มีเพศสัมพันธ์ มวล … Read more

ลิมโฟไซต์ อธิบายเกี่ยวกับการรับรู้โครงสร้างพื้นผิวของเซลล์ในร่างกาย

ลิมโฟไซต์

ลิมโฟไซต์ วัตถุประสงค์หลักของลิมโฟไซต์ คือการรับรู้โครง … Read more

โรคหอบหืด อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุรวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกของโรคหอบหืด

โรคหอบหืด

โรคหอบหืด โรคหอบหืด BA เป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีพื้นฐานมาจา … Read more