โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

จมูกอักเสบ อธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยเพื่อชี้แจงรูปแบบของโรคจมูกอักเสบ

จมูกอักเสบ

จมูกอักเสบ การวินิจฉัยเพื่อชี้แจงรูปแบบของ จมูกอักเสบ ว … Read more

หัวใจล้มเหลว อธิบายความล้มเหลวของหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดดำในปอด

หัวใจล้มเหลว ภาพทางคลินิกประกอบด้วยอาการของโรค ที่นำไปส … Read more