โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ขี่ม้า วิธีการเตรียมตัวขี่ม้า วิธีอานและควบคุมม้าของคุณ

ขี่ม้า

ขี่ม้า การเตรียมตัวขี่ม้าเป็นเรื่องง่ายหากมีอุปกรณ์ที่เ … Read more

โรคหัวใจ อธิบายเกี่ยวกับการทดสอบการทำงานหรือความเครียดในโรคหัวใจ

โรคหัวใจ ในโรคหัวใจการทดสอบ สมรรถภาพที่ใช้บ่อยที่สุดคือ … Read more

การนอน วิธีการรักษาสุขอนามัยในการนอนหลับและพักผ่อนร่างกาย

การนอน

การนอน เนื่องจากการนอนหลับอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอทุกคืน … Read more

ภูมิคุ้มกัน คำแนะนำสำหรับการเสริมสร้าง และการปรับปรุงภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศลำบาก ผู้คนเปลี่ยนสภ … Read more