โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

อวกาศ กับผลการวิจัยของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกและในอวกาศ แตกต่างกันอย่างไร

อวกาศ

อวกาศ กับการอาศัยอยู่ในอวกาศ การเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ … Read more