โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาดู 10 สายพันธุ์สัตว์ประหลาดยักษ์

สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อพูดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ … Read more