โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

การร้องไห้ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการร้องไห้ที่คุณอาจไม่เคยรู้

การร้องไห้

การร้องไห้ เป็นประสบการณ์สากลของมนุษย์ที่ก้าวข้ามขอบเขต … Read more

การนอนดึก ทำความเข้าใจว่าการนอนดึกอันตรายกว่าที่คิดเพราะอะไร

การนอนดึก

การนอนดึก ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ก … Read more

อารมณ์เชิงลบ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

อารมณ์เชิงลบ

อารมณ์เชิงลบ เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของมนุษย์ที่หลีก … Read more

ขยายธุรกิจ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของครอบครัว ดังนี้

ขยายธุรกิจ

ขยายธุรกิจ ในภาพรวมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา … Read more

การแปรงฟัน การเรียนรู้สุขอนามัยช่องปากและวิธีแปรงฟันอย่างถูกวิธี

การแปรงฟัน

การแปรงฟัน เป็นส่วนพื้นฐานในการรักษาสุขภาพช่องปากที่ดี … Read more

โภชนาการ เรียนรู้ความสำคัญของโภชนาการสำหรับเด็กในช่วงปีแรก

โภชนาการ

โภชนาการ ปีแรกของชีวิตของเด็กเป็นช่วงของการเติบโต และพั … Read more

สุขภาพสำหรับเด็ก ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก พร้อมอธิบาย

สุขภาพสำหรับเด็ก

สุขภาพสำหรับเด็ก ในยุคที่เทคโนโลยีและความสะดวกสบายโดดเด … Read more

ไฟเบอร์ในองุ่น เรียนรู้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพในทุกคำที่กัดองุ่น

ไฟเบอร์ในองุ่น

ไฟเบอร์ในองุ่น อัญมณีอันน่ารับประทานของธรรมชาติ ได้รับก … Read more

การงีบหลับ ทำความเข้าใจประโยชน์ของการงีบหลับสำหรับเด็ก ดังนี้

การงีบหลับ

การงีบหลับ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเกี่ยวข้องกับวัยเตาะแตะถือเ … Read more

การตั้งครรภ์ที่ดี ออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์ส่งผลต่อแม่และลูกอย่างไร

การตั้งครรภ์ที่ดี

การตั้งครรภ์ที่ดี คือการเริ่มต้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแ … Read more