โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

มนุษย์ อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลก

มนุษย์

มนุษย์ ผู้ชายมีท่าทางร่างกายสองขาตั้งตรง มือที่จับของเข … Read more