โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ว่ายน้ำ อธิบายสุขอนามัยส่วนบุคคลของนักว่ายน้ำเกี่ยวข้องกับการดูแลร่างกาย

ว่ายน้ำ

ว่ายน้ำ การชุบแข็งมีคุณค่าในการป้องกัน ที่สำคัญสำหรับนั … Read more