โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

อีสุกอีใส กับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค และอาการที่แสดงออกมาของโรค

อีสุกอีใส

อีสุกอีใส ควรรับการฉีดวัคซีนเมื่อใด อีสุกอีใสเป็นโรคติด … Read more