โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

วิตกกังวล อย่าปล่อยให้การเปรียบเทียบและความวิตกกังวลของคุณทำลายลูก

วิตกกังวล

วิตกกังวล ลูกชายของอิฐจะเรียนอยู่ชั้น ป. 1 ในช่วงครึ่งห … Read more

ครรภ์ การวัดอุ้งเชิงกรานพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการคลอดบุตรของสตรีมีครรภ์

ครรภ์

ครรภ์ ระหว่างการไปพบแพทย์ในช่วงไตรมาสที่ 3 แพทย์ของคุณอ … Read more

ลูก ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร

ลูก

ลูก ช่วงเวลาต่อไปนี้เผยให้เห็นความจริงของความรัก ปรากฏว … Read more