โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ถอนฟัน ขั้นตอนของการฝังรากฟันเทียมทันทีหลังถอนฟัน อธิบายได้ดังนี้

ถอนฟัน

ถอนฟัน หลังถอนฟัน ในร่างกายของเราทุกอย่างทำงานตามหลักกา … Read more