โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ การรักษาจะดำเนินการแบบผู้ป่วยนอกหร … Read more

โรควิตกกังวล อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุและประเภทของโรควิตกกังวล

โรควิตกกังวล

โรควิตกกังวล อันที่จริงความกลัวมากับเราทุกวันตั้งแต่เรา … Read more

โรคหอบหืด อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุรวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกของโรคหอบหืด

โรคหอบหืด

โรคหอบหืด โรคหอบหืด BA เป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีพื้นฐานมาจา … Read more