โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

มดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก กับการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก

มดลูก

มดลูก และเยื่อบุโพรงมดลูก เกิดจากการเติบโตของเซลล์ที่มา … Read more