โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

วิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในร่างกายมนุษย์กับเคมีฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ในแง่นี้เราสามารถพูดได้ว่ามนุษย์ มีอิสระมาก … Read more

มนุษย์ อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลก

มนุษย์

มนุษย์ ผู้ชายมีท่าทางร่างกายสองขาตั้งตรง มือที่จับของเข … Read more

โครโมโซม ความสำคัญทางชีวภาพโครโมโซมของการจัดระเบียบทางพันธุกรรม

โครโมโซม

โครโมโซม ระดับโครโมโซมของการจัดระเบียบโครงสร้าง และหน้า … Read more

พันธุกรรม อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ รวมถึงพฤติกรรม

พันธุกรรม

พันธุกรรม เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าในประชากรมนุษย์ บุค … Read more

อวกาศ กับผลการวิจัยของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกและในอวกาศ แตกต่างกันอย่างไร

อวกาศ

อวกาศ กับการอาศัยอยู่ในอวกาศ การเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ … Read more