โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

น้ำ อุปกรณ์สำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรวมถึงการทำน้ำให้บริสุทธิ์

น้ำ

น้ำ ปลาอุตริมันยาและสัตว์เลื้อยคลาน การปล้นปลาพิพิธภัณฑ … Read more