โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ขั้วโลกเหนือ กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสภาพอากาศเนื่องจากภาวะโลกร้อน

ขั้วโลกเหนือ

ขั้วโลกเหนือ เป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของโลก ที่ถูกปกคลุมด … Read more