โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

เทคโนโลยี กับเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนการศึกษาและเพิ่มคุณภาพการศึกษา

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี โซลูชันทางเทคนิคทำให้การเรียนรู้ง่ายและสนุกยิ … Read more