โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

วิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในร่างกายมนุษย์กับเคมีฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ในแง่นี้เราสามารถพูดได้ว่ามนุษย์ มีอิสระมาก … Read more