โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์อธิบายเกี่ยวกับการสร้างและจัดระบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ความรู้

ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ในทางของการสร้าง และจัดระบบความรู … Read more

การพัฒนาตนเอง การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป และความผิดหวังที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง หัวข้อของการพัฒนาตนเอง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ … Read more