โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ดาวน์ซินโดรม อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุและอาการของดาวน์ซินโดรม

ดาวน์ซินโดรม

ดาวน์ซินโดรม เป็นกลุ่มของความผิดปกติแต่กำเนิด ที่เกิดจา … Read more