โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ไขมันในเลือดสูง วิธีการจัดอาหารสำหรับผู้ที่ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง ปัจจุบันผู้ใหญ่ 27.5 เปอร์เซ็นต์ในประเท … Read more