โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

การเปลี่ยนแปลง นโยบายการบัญชี มูลค่าสินค้าคงคลังตามมาตรฐานองค์กร

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง นโยบายการบัญชี หมายถึงพฤติกรรมขององค์กร … Read more