โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ร่างกาย และการกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หลักสำหรับการกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ร่างกาย การกระตุ้นกล้ามเนื้อการขาดกิจกรรมเป็นปัญหาสำหรั … Read more

ลิ้น ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวิจัยลิ้นรวมถึงการตรวจเหงือก

ลิ้น

ลิ้น ลิ้นเป็นอวัยวะของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคี้ … Read more