โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

แมกนีเซียม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแมกนีเซียมและหน้าที่ของมัน

แมกนีเซียม

แมกนีเซียม มีลักษณะพิเศษอย่างไร แมกนีเซียมมีลักษณะพิเศษ … Read more

อวกาศ กับผลการวิจัยของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกและในอวกาศ แตกต่างกันอย่างไร

อวกาศ

อวกาศ กับการอาศัยอยู่ในอวกาศ การเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ … Read more