โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

เพื่อเป็นคนดี ผ.อ.ใจดีกับหนูน้อยอนุบาล

เพื่อเป็นคนดี มอบสิ่งดีๆ และ ปลูกฝั่ง ให้เขามากๆนะเขาจะใด้รับสิ่งดีๆ (คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง)

เพื่อเป็นคนดี เพื่อเป็นคนดี เพื่อเป็นคนดี เพื่อเป็นคนดี