เพื่อเป็นคนดี ผ.อ.ใจดีกับหนูน้อยอนุบาล

เพื่อเป็นคนดี มอบสิ่งดีๆ และ ปลูกฝั่ง ให้เขามากๆนะเขาจะใด้รับสิ่งดีๆ (คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง)

เพื่อเป็นคนดี เพื่อเป็นคนดี เพื่อเป็นคนดี เพื่อเป็นคนดี