โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎพื้นฐาน 10 ข้อทำอย่างไร จึงจะนำไปสู่สุขภาพที่ดี

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี เป็นหนึ่งในเสาหลักของความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายเรา วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่สอดคล้องเท่านั้น รับประกันการบำรุงรักษาทั้งร่างกาย และจิตวิญญาณให้อยู่ในสภาพดี การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพมีหลักการอย่างไร และหลักการของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมีอะไรบ้าง การส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเติบโต ด้วยความตระหนักว่าสุขภาพของมนุษย์แปลโดยตรงสู่คุณภาพชีวิต

คำจำกัดความของสุขภาพ ควรเข้าใจให้กว้างกว่าการไม่มีโรค เนื่องจากใช้กับทั้งทรงกลมทางร่างกายและจิตใจ แนวคิดของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีถูกนำมาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านการแพทย์ อาหาร จิตวิทยาและสังคมวิทยา ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพในหลายระดับ ความสำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว

นอกเหนือจากความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แม้จะประสบความสำเร็จในด้านการแพทย์ และสถานพยาบาลที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุบัติการณ์ของโรคที่เรียกว่า อารยธรรมก็สูงเช่นกัน การบริโภคที่มากเกินไป ความพร้อมของอาหารอย่างไม่จำกัด การมีสารกระตุ้น และความเครียดในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับจังหวะชีวิตเป็นสาเหตุหลักของโรคเมตาบอลิซึมและโรคหลอดเลือดหัวใจ

นอกจากนี้ ยังมีโรคที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ ของน้ำและดิน และการปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก องค์ประกอบทั้งหมดที่รับผิดชอบต่อสภาพนี้สามารถลดลง เป็นวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสมได้ หลักการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีประกอบด้วยการตัดสินใจ นิสัย และพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ที่ส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี คือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุง หรือรักษาสภาพร่างกายที่ดีและความสามารถทางปัญญา

การรักษาระดับพลังงานที่เหมาะสม จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม นันทนาการ และงานอดิเรกที่มีประสิทธิผล คำอธิบายหลักการข้อดีและข้อเสีย องค์ประกอบของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี หลักการของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีอาจเกี่ยวข้องกับการกินเพื่อสุขภาพของหลายๆคน เป็นหลัก ไม่ต้องสงสัยเลย ทั้งปริมาณอาหารที่คุณกินและคุณภาพของอาหาร จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคุณ

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจำวัน องค์ประกอบต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การงอกใหม่ที่เหมาะสม ตามด้วยการพักผ่อนในตอนกลางคืนตามเวลาที่กำหนดโดยจังหวะชีวิต หรือการรับมือกับความเครียดอย่างมีฝีมือ ความเสี่ยงของการเกิดโรคยังเพิ่มขึ้นภายใต้อิทธิพลของสารกระตุ้น เช่น แอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี องค์ประกอบของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี อาหารที่สมดุล โภชนาการที่เหมาะสมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมด

ในปริมาณที่เพียงพอ อาหารควรสมมติอุปทานที่เหมาะสมของธาตุอาหารหลักแต่ละอย่าง โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจเพื่อให้แน่ใจว่า ได้รับวิตามิน แร่ธาตุ และเส้นใยอาหารในปริมาณที่เหมาะสม คุณภาพของอาหารที่คุณกินก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น จึงคุ้มค่าที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปในระดับต่ำ มีแหล่งกำเนิดทางนิเวศวิทยา จากพืชผลที่ยั่งยืนและการปรับปรุงพันธุ์

โภชนาการที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกำลังกายระดับความเข้มข้นปานกลางเป็นประจำ จะส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการรักษากล้ามเนื้อรัดตัวที่ปกป้องการทำงานของท่าทาง เช่น การรักษาท่าทางของร่างกายให้ถูกต้อง การออกกำลังกายจะช่วยรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสม และป้องกันการพัฒนาของน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

การฟื้นฟูที่เหมาะสม ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดซึ่งมีกระบวนการซ่อมแซม และฟื้นฟูเกิดขึ้นอย่างล้นหลาม คือ การนอนหลับในตอนกลางคืน เช่น ระหว่าง 22.00 น. ถึง 06.00 น. การดูแลสุขอนามัยการนอนหลับที่เหมาะสมนั้นคุ้มค่า เช่น ในตอนเย็น ให้หลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยแสงสีฟ้า นอนในที่มืดและมีอากาศถ่ายเทสะดวก คำว่าสมดุลชีวิตการทำงาน ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน ซึ่งควรเข้าใจว่าเป็นความสมดุลระหว่างงานและชีวิตครอบครัว

เวลาสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลาย อาหารที่สมดุลเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสุขภาพของคุณ หลักการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้รับการพัฒนา โดยสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ PZH พวกเขาถูกแสดงด้วยจาน ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผักและผลไม้และอีกสองในสี่สำหรับซีเรียล และผลิตภัณฑ์โปรตีนไขมัน การรักษานี้เป็นการแสดงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มที่ควรบริโภคในระหว่างวัน สิ่งสำคัญคือต้องค่อยๆเปลี่ยนนิสัยการกินของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกินเพื่อสุขภาพแนะนำให้กินมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ข้าวโอ๊ต ธัญพืช ขนมปังโฮลมีล ผักและผลไม้ มีผักเด่นกว่า เมล็ดพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเลนทิล ถั่วชิกพี ถั่วปากอ้า ปลา ถั่วและเมล็ด ไขมันพืช เช่น น้ำมันมะกอก อาหารต้องห้ามในอาหารของคุณ ได้แก่ เกลือ การเตรียมเนื้อแดงและเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ น้ำตาลและเครื่องดื่มหวาน อาหารแปรรูปที่มีเกลือ น้ำตาล และไขมันสูง

รวมทั้งของว่างรสหวานและรสเค็ม อาหารจานด่วน นอกจากนี้ ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทอดและการย่าง และวิธีการรักษาด้วยความร้อนที่แนะนำคือการปรุงอาหาร การนึ่ง การตุ๋น และการอบ เมื่อเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพ การไปพบแพทย์เป็นประจำและการทดสอบในห้องปฏิบัติการเชิงป้องกันเป็นสิ่งสำคัญ หลักการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉงแปลโดยตรงสู่คุณภาพชีวิต ควรเน้นว่าวิถีชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ

ซึ่งสัมพันธ์กับการเลือกอาหารที่ถูกต้อง การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในแต่ละวันของเราเป็นอย่างมาก การตระหนักรู้ถึงวิธีดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพ สามารถป้องกันคุณจากการติดโรคในอารยธรรม เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 โรคหลอดเลือดแข็ง และการเกิดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือด เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย การรับประทานอาหารที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบสำคัญ

แต่การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจะมีความสำคัญพอๆกับมาตรการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายมีรูปร่างที่ดี กฎ 10 ข้อของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ กินอาหารปกติในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เลือกอาหารแปรรูปต่ำ โดยเฉพาะอาหารออร์แกนิก กระจายอาหารของคุณ ดูแลความหลากหลายของอาหาร ดื่มน้ำ ขั้นต่ำ 2 ลิตรต่อวัน หลีกเลี่ยงของหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลิกสูบบุหรี่ นอนหลับให้เพียงพอ

แนะนำการออกกำลังกาย ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของจิตใจ ปลูกฝังความสัมพันธ์กับคนที่คุณรัก วิถีชีวิตและสุขภาพของมนุษย์เป็นความสัมพันธ์ตามสัดส่วนโดยตรง ประโยชน์ของการแนะนำหลักการของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี เช่น การแนะนำอาหารที่สมดุล การเลิกบุหรี่ การจำกัดการบริโภคเกลือและไขมันสัตว์ และการออกกำลังกายเป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้อย่างมาก

บทความที่น่าสนใจ : การตัดอัณฑะ การศึกษาและการอธิบายวิธีเตรียมแมวสำหรับการตัดอัณฑะ