โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

พิธีวางพวงมาลา ณ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็น วันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา ในวัน นี้ ผู้บริหารโรงเรียนพึ่งตนเอง และ คุณครู
ได้มีการ เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา ณ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็น วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอันหาที่สุดมิได้

พิธีวางพวงมาลา พิธีวางพวงมาลา พิธีวางพวงมาลา พิธีวางพวงมาลา