โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

คณะครู และเพื่อนๆ ขอ มอบของขวัญให้กับ คุณ ตารินทร์ และ คุณ ยายไพ

คณะครู และเพื่อนๆ ขอ มอบของขวัญให้กับ คุณ ตารินทร์ และ คุณ ยายไพ

และเป็นวันเกิด ในวันที่ 22 และ 23 กุมภาพันธ์ ที่อยู่เป็นที่พึ่งให้กับ พวกเราชาวพึ่งตนเองคณะครู คณะครู คณะครู คณะครู