โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพึ่งตนเอง และ ข้อมูลนักเรียน ตั้งแต่ อนุบาล  1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มัธยมต้น 1-3 ,

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
9 4 13 1
อบ.3
2 2 4 1
รวม อบ.
11 6 17 2
ป.1
11 5 16 1
ป.2
6 7 13 1
ป.3
13 3 16 1
ป.4
4 9 13 1
ป.5
15 6 21 1
ป.6
6 6 12 1
รวมประถม
55 36 91 6
ม.1
17 14 31 1
ม.2
17 12 29 1
ม.3
5 16 21 1
รวมมัธยมต้น
39 42 81 3
รวมทั้งหมด
105 84 189 11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563